กิจกรรมวันไหว้ครู2565

กิจกรรมวันไหว้ครู


จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โดยมีกิจกรรมดังนี้

๑. จัดพิธีไหว้ครู ณ บริเวนโรงอาหาร
๒. จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา
๓. จัดประกวดพานไหว้ครู ณ บริเวณโรงยิม ในวันที่พุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๔. จัดกิจกรรมวาดภาพและบรรยาย ในหัวข้อครูที่ปรึกษาในดวงใจ