กิจกรรมวันน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9

วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จัดโครงการรักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงในมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จึงได้จัด กิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ สรุปผลดำเนินการมีรายละเอียด ดังนี้

          1. คณะอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 และกล่าวคำถวายราชสดุดี
          2. ตัวแทนนักเรียนทำกิจกรรมภายนอก ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัยฯ ณ ชายทะเลบางพระ