กิจกรรมกีฬาสี 2562

วิทยาลัยฯ มีความตระหนักในการสร้างคุณภาพผู้เรียนโดยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีน้ำใจ การทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคี จึงได้จัดโครงการกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมกีฬาสีภายใน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ และ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. Theme กีฬาสี คือ Marvell รักษ์โลก
          - คณะสีม่วง      Theme Thanos
          - คณะสีชมพู     Theme Black Planther
          - คณะสีฟ้า       Theme Captain blue love the world
          - คณะสีแดง      Theme Ironman and Spiderman
2. มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีและการประกวดต่างๆ โดยสรุปผลการแข่งขันได้ ดังนี้

          1. ถ้วยรางวัลรวม                    ชนะเลิศ          สีฟ้า

          2. กีฬาฟุตซอลชาย                  ชนะเลิศ          สีฟ้า

          3. กีฬาบาสเกตบอลชาย           ชนะเลิศ          ม่วง

          4. กีฬาวอลเลย์บอลชาย           ชนะเลิศ          ชมพู

          5. กีฬาวอลเลย์บอลหญิง           ชนะเลิศ          ม่วง

          6. กีฬาแชร์บอลหญิง                ชนะเลิศ          แดง

          7. กีฬาตระกร้อ (ผสม ช2 ญ1)     ชนะเลิศ          ชมพู

          8. การแข่งขันกองเชียร์              ชนะเลิศ          ชมพู

          9. การแข่งขันลีดเดอร์               ชนะเลิศ          ชมพู

          10. การแข่งขันแสตนเชียร์         ชนะเลิศ          ชมพู