กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 2562

         วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการ รักชาติ ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)  ประจำปีการศึกษา 2562  
มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ้นในวันศุกร์ที่
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 7.30-10.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

2. กิจกรรมอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทำบุญตักบาตร
ช่วงเช้า พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

3. กิจกรรมอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี / เพลงสดุดีมหาราชา

4. กิจกรรมอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สมุดลงนามถวายพระชัยมงคล

5. ตัวแทนนักเรียนรำถวายพระพร