กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชนีสุทิดา2562

ด้วยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ จัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระชมมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม