กิจกรรมแข่งขันทักษะ2561

การแข่งขันทักษะ ปีการศึกษา 2561

50 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ MBACนงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียน-นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 33 ประจำประการศึกษา 2561 ในวันที่ 29-30 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัย อี.เทค แสดงความยินดีกับผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางวิทยาลัยค่ะ