กิจกรรมวันวิชาการ2561

กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

ในหัวข้อ เรื่อง “MBACเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเข้าสู่ยุค 4.0

วันที่  14 ธันวาคม 2561

มีกิจกรรมต่างๆดังนี้

   - หน่วยงานภายนอก เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น 

      ธนาคารกรุงไทย สาขาบางพระ / โรงเรียนสอนขับรถบางพระ / สวนสัตว์เปิดเขาเขียว / ไปรษณีย์ศรีราชา / โรงภาพยนตร์ อีจีวี ศรีราชา / 

      บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา

   - ซุ้มประจำสาขา 

      สาขาคอมพิวเตอร์ / สาขาการบัญชี / สาขาตลาด / สาขาการโรงแรม - ท่องเที่ยว / สาขาโลจิสติกส์

   - การประกวดดาว เดือน ดาวประดับ

   - การประกวด Cosplay

   - การประกวดส้มตำลีลา

   - การโชว์อลังการ

   - การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากอาจารย์และนักเรียน