กิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลา2561

กิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลา 
ซึ่งจัดอยู่ในโครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา
ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00 น. ณ โรงยิมวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

โดยมีตัวแทนห้องเข้าร่วมประกวด ดังนี้
ปวช.1/6   ทีม ตำนรกครกแตก สามซ่า
ปวส.2/2   ทีม โลจิสติกส์
ปวช.3/4   ทีม สามมุม
ปวส.1/3   ทีม ส้มตำ สามทหารเสือ
ปวช.2/1   ทีม เย็นโหล
ปวส.1/4   ทีม ตุ๊ดแตก แหกกระเจิง
ปวช.2/6   ทีม ตลาดสายแซ่บ
ปวช.1/10 ทีม ท่องเที่ยวสุดแซ่บ
ปวช.3/3   ทีม รสชาติดีลีลาเด็ด
ปวช.1/7   ทีม อาจารย์หน่อยอร่อยแน่
ปวช.3/1   ทีม ตำแหลกแหกกระจาย
ปวช.1/9   ทีม ครกระเบิด สามช่า
ปวช.2/2   ทีม สาวน้อยส้มตำ

คณะกรรมการในกิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลาครั้งนี้ คือ
1. อาจารย์พีรพร     กาญจนอุทัยศิริ
2. อาจารย์รจรินทร์  นิลหล้า
3. อาจารย์วราภรณ์  บัวไขย
4. อาจารย์วิริยะ      ผดาศรี
5. อาจารย์นลินรัตน์ รัตนวารีกิจ