กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาคอม 2561

กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์