กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2561

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

- กิจกรรมร่วมกันทำพาน ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 โดยประกวดการแข่งขันทำพานทุกระดับชั้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบสวยงาม และแบบสร้างสรรค์ 
คำนึงถึงการใช้วัสดุท้องถิ่นธรรมชาติในการทำพาน 

- กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 โดยมีท่านประธานร่วมพิธีครั้งนี้คือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดร.สิทธิพงษ์ ภูมิภักดีพรรณ