กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาตลาด 2561

กิจกรรมศึกษาดูงาน ระดับปวช.2 สาขาการตลาด ณ งานจัดแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุข เมื่อวันที่ 29 มิถุนยน 2561