กิจกรรมมอบทุนภายใน 2561

กิจกรรมมอบทุนภายใน 2561 ได้ลงนามเซ็นสัญญา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ เมื่อวันเสาร์ 23 มิถุนายน 2561 โดยแบ่งทุนเป็น 4 ประเภท คือ
1. ทุนช้างเผือก
2. ทุนสานฝัน
3. ทุนเรียนดี
4. ทุนสร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดี
โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ระดับปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561