กิจกรรพัฒนาครู สาขาพื้นฐาน 2561

กิจกรรพัฒนาครู สาขาพื้นฐาน 2561 ได้จัดอบรมในหัวข้อ เทคนิคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ นางสาวฝนทิพย์ นารีกระจ่าง ณ โรงยิมเนเซียมวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ