กิจกรรมเรียนรู้รัก รู้จักเรื่องเพศ 2561

กิจกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เรื่อง "เรียนรู้รัก รู้จักเรื่องเพศ"
ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียมวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ
ประธานร่วมกิจกรรมงานในครั้งนี้ คือ รองนายกเทศบาลบางพระ โดยมีกิจกรมดังนี้
- ละครที่สอดแทรก ความรู้เกี่ยวกับเพศศศึกษา
- ซุ้มความรู้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
- วิทยากรอบรมเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา