กิจกรรมปฐมนิเทศ 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำหรับนักเรียนปวช.1