กิจกรรมนักเรียนปี2561

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2561


 • ปฐมนิเทศ-61_๑๘๐๖๒๑_0146
  กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำหรับนักเรียนปวช.1

 • P1010052

 • นิเทศฝึกงานรอบที่1_๑๘๐๖๒๑_0016
  วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับชั้นปวช.3 และปวส.2

 • P1010161
  กิจกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เรื่อง "เรียนรู้รัก รู้จักเรื่องเพศ" ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียมวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ประธานร่วมกิจก...

 • ทุนภายใน61_๑๘๐๗๐๕_0007
  กิจกรรมมอบทุนภายใน 2561 ได้ลงนามเซ็นสัญญา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ เมื่อวันเสาร์ 23 มิถุนายน 2561 โดยแบ่งทุนเป็น 4 ประเภท คือ 1. ทุนช้างเผือก 2. ทุนสานฝัน 3. ทุนเ...

 • อบรมสภานักเรียน61_๑๘๐๗๐๕_0015

 • ศึกษาดูงานการตลาด 61_๑๘๐๗๐๕_0007
  กิจกรรมศึกษาดูงาน ระดับปวช.2 สาขาการตลาด ณ งานจัดแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุข เมื่อวันที่ 29 มิถุนยน 2561

 • กิจกรรมวันไหว้ครู61_๑๘๐๗๐๕_0104
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 - กิจกรรมร่วมกันทำพาน ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 4 กรกฏาคม 2561 โดยประกวดการแข่งขันทำพานทุกระดับชั้น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบสวยงาม และแ...

 • ศึกษาดูงานสาขาคอม61_๑๘๐๗๑๘_0001
  กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์

 • ศึกษาดูงานสาขาบัญชี61_๑๘๐๗๑๘_0056

 • เลือกสภานักเรียน61_๑๘๐๗๑๓_0137

 • 20180724_๑๘๐๘๐๒_0045

 • วันแม่2561_๑๘๐๘๑๔_0086
  กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีประธานในพิธี คือ นางพิศมัย แป้นน้อย ทีปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมดังนี้ ...

 • โครงการปลูกป่าชายเลน_๑๘๐๘๑๔_0011
  กิจกรรมปลูกป่าชายเลย ประจำปีการศึกษา 2561 ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจได้เข้าร่วม กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอก...

 • อัดรายการแฟนพันธ์แท้_๑๘๐๘๑๔_0004

 • กีฬาสี (90 of 430)

 • อบรม_๑๘๑๑๑๒_0586
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้จัดกิจกรรมอบรม 4 สาขา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ดังนี้1. สาขาการตลาด เรื่อง "กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ 2018" โดยมีวิทยากร...

 • ส้มตำลีลา61_๑๘๑๑๒๐_0030
  กิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลาซึ่งจัดอยู่ในโครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.00 น. ณ โรงยิมวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจโดยมีตัวแทนห้องเข...

 • งานวิชาการ-10
  กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ เรื่อง “MBACเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเข้าสู่ยุค 4.0 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีกิจกรรมต่างๆดังนี้ - ...

 • IMG20190118090140
  วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินจัดโครงการองค์กรวิชาชีพ “กิจกรรม English Camps” ประจำปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรม English Camps เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00-...

 • 50303828_2512747225408320_1313234526184407040_o
  คืนความสุข มอบรอยยิ้ม ...ให้นักเรียน นักศึกษา MBAC เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยจัดกิจกรรมมย้อนหลังเนื่องในวันปีใหม่ จับแจกรางวัลจำนวนมากกว่า 250 ชิ้นและรางวัลพิเศษม...

 • แข่งทักษะปี61_๑๙๐๒๒๒_0001
  การแข่งขันทักษะ ปีการศึกษา 2561 50 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ MBAC ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ นักเรียน-นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา คร...